Praktické

Chování v Dojo

Při studiu bojového umění je nutné respektovat několik pravidel.
 • Při vstupu do Dojo proveďte úklon v postoji. Při odchodu taktéž.
 • Při vstupu na tatami proveďte úklon v seize. Při odchodu taktéž.
 • Při nástupu vždy nejprve sedí nejvyšší technické stupně a následně nižší a lidé bez keiko gi.
 • Pokud přijdete na trénink později, ukloňte se, zůstaňte v seize a počkejte na vyzvání učitele.
 • Před i po cvičení se vždy ukloňte partnerovi.
 • Potřebujete-li při tréninku mluvit s trenérem, pak se postavte a malou úklonou v postoji mu dejte najevo, že s ním potřebujete hovořit.
 • Při předvádění techniky sledujte výklad v seize či v anze, neležte, nestůjte, neopírejte se o zeď. Po ukázce vždy následuje úklona učiteli.
 • Respektujte svého učitele, tzn. i partnera.
 • Pokud potřebujete opustit tatami, informujte o tom učitele!
 • Jakoukoli mimořádnou situaci (úraz, nevolnost, …) nahlaste učiteli.
 • Mějte na tréninku vždy PŘIPRAVENY zbraně.
 • Zbraně nemají být u stěny s obrazem Osenseie (Kamiza).
 • Nikdy nesedejte zády k obrazu Osenseie.

Rady pro studium Aikido

Jak svůj trénink zdokonalit a vyhnout se slepým uličkám.
 • Snažte se využít efektivně čas strávený na tréninku. Věnujte cvičení maximální pozornost.
 • Při předvádění techniky se nejprve zaměřte na pohyb nohou. Pochopení ostatních pohybů pak bude mnohem snazší.
 • Bezpečnost všech cvičících je závislá na Vaší pozornosti a ohleduplnosti.
 • Střídejte partnery. Každý člověk je jiný, každý vám dá něco jiného.
 • Snažte se vždy cvičit s pokročilejším partnerem.
 • Respektujte tradice, snažte se pochopit proč tyto tradice existují.
 • Zažijete mnohokrát pocit, že již techniku umíte. Mějte na paměti, že vždy je co zlepšovat.
 • Bezprostředně před tréninkem a na tréninku nejezte a nepijte.
 • Nikdy nechoďte na trénink pod vlivem alkoholu.
 • Buďte upravení a čistí. Mějte ostříhané nehty.
 • Nenoste na trénink žádné šperky. Může dojít ke zranění či k jejich poškození.
 • Necvičte nemocní. Raději sledujte výklad z lavičky (Mitori Geiko).
 • Vypínejte mobilní telefony.
 • Před tréninkem se sami rozcvičujte.
 • Během cvičení nemluvte. Aikido je zkušenost, prožitek.
 • Mějte řádně vyplněn oddílový průkaz.
 • Mějte vždy uhrazen členský poplatek.

Počítání v Aikido

Při cvičení se používají japonské číslovky.
 1. ichi [iči]
 2. ni [ný]
 3. san [san]
 4. shi [ši]
 5. go [go]
 6. roku [rok]
 7. shichi [šiči]
 8. hachi [hači]
 9. kyu [kjů]
 10. ju [džů]

Dále se číslovky tvoří spojováním desítek a jednotek. Například 11 (10 + 1) bude juichi, 14 jushi atd.

Násobky desítek se tvoří podobným způsobem: 20 (2×10) niju, 30 sanju.

Konichiua – vázání opasku

Počáteční pozice…
…podvlékneme vnější konec zevnitř pod opaskem nahoru…
…a přehneme jej tak, aby byly oba konce šikmo dolů…
…nyní protáhneme vnitřní konec vrchem pod opaskem…
…zvedneme jej a nalezneme oko vytvořené druhým koncem…
…provlékneme skrz a utáhneme.
A je to!

Uzel je pěkný :-), nerozvazuje se a je krásně placatý.