Ceník cvičení

Platnost od 1.ledna 2019

Roční asociační poplatek SAA

Poplatek SAA si platí každý člen sám! Platební údaje je možno získat po registraci na http://is.aikikai.sk/.

Uhrazený roční poplatek SAA (40€) je nezbytnou podmínkou pro skládání zkoušek a opravňuje Vás k bezplatnému vstupu na 4 národní semináře SAA v tomto roce.   

Více naleznete na stránkách SAA


Oddílové příspěvky

Ceny cvičení jsou závislé od počtu zaplacených měsíců. Během letních prázdnin se zpravidla plati přímo za trénink – prázdninové měsíce nejsou zahrnuty v celoroční platbě.

Návštěvy z jiných Dojo u nás neplatí! 

Rozpis plateb
platba za … cena
1 trénink 80 Kč
1 měsíc 400 Kč
3 měsíce 1100 Kč
4 měsíce 1400 Kč
6 měsíců 2100 Kč
10 měsíců (celý školní rok) 3500 Kč
10 měsíců (VIP + Judasha) 2500 Kč

Platbu na 10 měsíců (školní rok) je možno platit pomocí FKSP. Vyplněný formulář doručte pokladníkovi.