Dětský oddíl Aikido

Historie a činnost

Dětský oddíl Aikido založili na jaře roku 2000 Kamil Kozák (vedoucí oddílu Aikido SKP Ostrava) a Jaromír Krob (bývalý člen oddílu). Cvičení nejprve probíhalo s dětmi členů nebo s dětmi policistů. Začínalo se v tělocvičně gymnázia na ulici Alberta Kučery. Zhruba po půlroce cvičení byly pronajaty prostory v poliklinice v Ostravě-Hrabůvce, kde děti cvičí dodnes.

Prvními učiteli byli Kamil Kozák, Jaromír Krob a René Rychlík. Na podzim roku 2001 se k nim přidal Linhart Kaňka. Po odchodu Jaromíra Kroba došlo k reorganizaci vedení a vedoucím učitelem dětí se stal Linhart Kaňka a jeho zástupcem René Rychlík.

Děti jsou rozděleny do dvou skupin dle věku a zkušeností. Každá skupina cvičí dvakrát týdně. O prázdninách pro děti pořádáme již od roku 2003 týdenní letní školu.

Pravidelně se s našimi dětmi účastníme festivalu Slavnosti bojových umění. Tuto přehlídku bojových umění organizuje Aikido SKP Ostrava.

Od roku 2015 byl založen dětský oddíl i pod dceřiným oddílem Aikido SKP Frýdek-Místek. Tréninky zde probíhají dvakrát týdně pod vedením vedoucího oddílu Martina Gelnára.

Díky projektu „Podpora činnosti oddílu Aikido SKP Ostrava zaměřená na práci s mládeží“ byl realizován nákup žíněnky a uhrazen nájem. Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy

Ostrava