2001-2010

  • 2007 - Misogi

Kdo nezkusil, ten nepochopí jak můžou duševně zdraví lidé jednu hodinu v kuse sekat s jo :-)