Ceník cvičení

Platnost od 1.ledna 2018

Roční asociační poplatek SAA

Poplatek SAA si platí každý člen sám! Platební údaje je možno získat po registraci na http://is.aikikai.sk/.

Uhrazený roční poplatek SAA (40€) je nezbytnou podmínkou pro skládání zkoušek a opravňuje Vás k bezplatnému vstupu na národní semináře SAA v tomto roce.   

Více naleznete na stránkách SAA


Oddílové příspěvky

Ceny cvičení jsou závislé od počtu zaplacených měsíců. Během letních prázdnin se zpravidla plati přímo za trénink – prázdninové měsíce nejsou zahrnuty v celoroční platbě.

Možnost plateb

1 trénink 80,-
1 měsíc 400,-
3 měsíce 1100,-
4 měsíce 1400,-
6 měsíců 2100,-
+ Platba SKP 100,-

Celý školní rok  – 10 měsíců 3500,- (v platbě je zahrnut poplatek SKP). Tuto platbu je možno platit pomocí FKSP. Vyplněný formulář doručte pokladníkovi.

Rozpis ročních plateb
1. Platba za jeden trénink Cena jednoho tréninku je 80 Kč.
Občasní hoste u nás neplatí 🙂
Platba po měsících SKP 100,-
1 měsíc 400,-
Celkem za rok 4100,- 
 Platba 3× ročně SKP 100,-
3 měsíce 1100,-
3 měsíce 1100,-
4 měsíce 1400,-
Celkem za rok 3700,-
Platba 2× ročně SKP 100,-
6 měsíců 2100,-
4 měsíců 1400,-
Celkem za rok 3600,-
 Platba 1× ročně SKP 100,-
10 měsíců 3400,-
Celkem za rok 3500,-
VIP SKP 100,-
10 měsíců 2000,- Kč
Celkem za rok 2100,- Kč
Učitelé 0,- Kč