Ceník cvičení

Platnost od 1.ledna 2013

Platba po měsících

Celkem: 300,-

Platba za 4 měsíce

Měsíce: září, říjen, listopad, prosinec
Celkem: 1000,-

Platba za 6 měsíců

Měsíce: leden, únor, březen, duben, květen, červen
Celkem: 1500,-

Platba za 10 měsíců

Celý školní rok
Celkem: 2400,-